TLP Spanjereis Hotel Alhambra Santa Susanna 18 t/m 27 Sept 2017

Beste mensen,

Wat leuk dat er al zo veel reacties zijn op de vooraankondiging dat we een reis in September naar Spanje, Hotel Alhambra, willen organiseren.
Wat leuk dat ook artiesten hebben gereageerd en aangeven dat ze meegaan. Het programma is echter nog niet bekend!
Zoals u weet zijn de reizen in het verleden voor de vele gasten succesvol gebleken maar helaas gingen meer en meer mensen buiten ons om de reis boeken zodat het financiële risico uiteindelijk te hoog werd en zelfs een aanzienlijk verlies opleverde. U begrijpt dat het programma gefinancierd wordt uit de deelnemers aan de reis. Daar velen buiten ons arrangement gingen boeken was best een teleurstelling. Dit heeft ertoe geleid dat we even pas op de plaats hebben gemaakt. Echter de vele verzoeken om toch weer een reis te organiseren van de vaste boekers hebben ons doen besluiten toch weer te beginnen. Maar wel met het vertrouwen dat de boekingen via onze reisagent lopen.
We pakken de draad weer op en hopen op uw loyaliteit en medewerking anders is het niet mogelijk dit te organiseren.
We gaan de komende dagen dan ook de reis verder samenstellen. En voor de duidelijkheid de organisatie ligt bij mij Leen Kreeft en Ton Hogenboom van TLP Productions (beiden eigenaar van TLP Productions) TLP Productions draagt ook het financiële risico!
Welke artiesten mee gaan zullen we dan ook zo snel mogelijk bekend maken. De kosten van het programma en de uiteindelijke prijs willen we zo laag mogelijk houden. Er is geen sprake van dat dit voor TLP een commerciële activiteit is.
De definitieve flyer en de manier van inschrijven maken wij binnenkort bekend via de Nieuwsbrief van Tjampoer.nl en de website van TLP Productions.

TLP Productions:
Leen Kreeft en Ton Hogenboom


Terugblik TLP Spanjereis 2014